Stručná anotace předmětu
Jedná se dva základní morfologické předměty. Výuka histologie zahrnuje cytologii a základy stavby normálních tkání a orgánů lidského těla (na úrovni světelné a elektronové mikroskopie). Důraz je kladen na morfologii buněčných elementů i charakteristických složek extracelulární matrix. V praktických cvičeních se studenti obeznámí se základy diferenciální diagnostiky pro identifikaci lidských tkání na úrovni optického mikroskopu a se základy histologických technik. V rámci výuky Embryologie I jsou posluchači obeznámeni s procesy v časné embryogenezi (1.-3. týden prenatálního vývoje).

 

Stručná anotace předmětu
Jedná se dva základní morfologické předměty. Výuka Histologie II je zaměřena na detailní výklad speciální histologie (mikroskopické anatomie) normálních lidských tkání ve vztahu k základní funkci. V rámci výuky Embryologie II jsou posluchači obeznámeni s vývojem základů jednotlivých orgánů.