Tento kurz je úložištěm všech podkladů k anatomickým přednáškám pro české studenty všeobeckého lékařství. Obsahuje i podklady k praktickým cvičením, které jsou však vhodnější pro on-line studium. V roce 2018/19 byly ke každému z praktických cvičení přidány kazuistiky - skutečné případy z praxe, kdy lékař musel využít znalosti anatomie k danému tématu.

Kurz se věnuje anatomii nervového systému. Zahrnuje témata praktických cvičení letního semestru 3-12. Každému tématu odpovídá jedna lekce kurzu.