Kurzy vybraných přednášek a praktických cvičení z Histologie a embryologie I
   
Kurz je určen pro samostudium poslední části cytologie zahrnující témata:
• Paraplazma
• Strukturní diferenciace buněčných povrchů
• Buněčný cyklus
Kurz je určen pro samostudium formovaných krevních elementů a zahrnuje následující témata:
• Krev
• Erytrocyty
• Trombocyty
• Leukocyty
Kurz je určen pro samostudium vývojových principů a zahrnuje následující témata:

• Proliferace
• Diferenciace
• Indukce
• Migrace
• Apoptóza

Kurz je určen pro samostudium preparátů a identifikaci krycích epitelů.
Kurz je určen pro samostudium preparátů kožních a slinných žláz.
Kurz je určen pro samostudium preparátů:
• Kost
• Osifikace
Kurz je určen pro samostudium multipolárních neuronů a nervových vláken.
Kurz je určen pro samostudium histologických technik.
Kurz je určen pro samostudium preparátů:
• Brzlík
• Lymfatická uzlina
• Slezina