Elektronické kurzy volitelného předmětu "Kmenové buňky a regenerativní medicína"

Tento elektronický kurz volitelného předmětu "Kmenové buňky a regenerativní medicína" objasňuje hlavní etické a morální aspekty využití kmenových buněk a věnuje se též etickým otázkám spojeným s použitím lidských ES buněk a souvisejícím legislativním opatřením.
Tento elektronický kurz volitelného předmětu "Kmenové buňky a regenerativní medicína" poskytuje charakteristiku epitelových kmenových buněk s uvedením hlavních příkladů jejich lokalizace ve vybraných orgánech.
Tento elektronický kurz volitelného předmětu "Kmenové buňky a regenerativní medicína" charakterizuje elementy schopné produkovat endotelové buňky (především endotelové progenitorové buňky) a popisuje možnost jejich využití v buněčné terapii.