Cílem volitelného předmětu je seznámit studenty s biochemickými aspekty zdravé výživy, se zvláštním zaměřením na sekundární rostlinné metabolity a lipidy, jakož i optimální přípravu potravin. Kriticky budou porovnány rozšířené typy populárních diet. Diskutovány budou kombinace potravin, vliv stravy na regeneraci po sportovní zátěži a sestavení zdravého jídelníčku odpovídajícího individuálním potřebám.Těšit se můžete na workshopy a diskuse nad aktuálními tématy v dietologii.

Předmět navazuje na znalosti cytologie. Studenty seznamuje s diskutovanými tématy současnosti jakými bezpochyby jsou: kmenové buňky, buněčné kultury v biomedicíně, buněčná terapie, regenerativní medicína, tkáňové inženýrství apod. V praktických cvičeních jsou studenti obeznámeni se základy práce v laboratoři tkáňových kultur a s detekčními metodami.

Pro získání zápočtu musí studenti jednou za semestr připravit přednášku na zadané téma a odevzdat vypracovaný protokol měření viability kmenových buněk. Dalším předpokladem je účast na přednáškách a praktických cvičeních; případné absence lze nahradit vypracováním eseje na zmeškané téma.