Hradec Králové  11.2.2021

Milé studentky, milí studenti,

ráda bych vás informovala o organizaci výuky Oftalmologie v letním semestru 2020/2021.

V souladu s pokyny vedení LFHK při trvající nepříznivé epidemiologické situaci budou přednášky z Oftalmologie probíhat distanční on-line formou prostřednictvím MS Teams ve výukových časech dle platného rozvrhu. Pozvánku na přednášku obdržíte na vaši fakultní e-mailovou adresu nejpozději den před termínem konání přednášky.

Praktická výuka bude do odvolání probíhat standardní, prezenční formou v plánovaných výukových časech na Oční klinice FNHK.

Podmínky pro splnění předmětu Oftalmologie zveřejněné v SIS zůstávají i nadále v platnosti.

O případných změnách organizace výuky Oftalmologie a/nebo kontrol studia při změně epidemiologické situace vás budeme informovat v LMS Moodle a na váš fakultní mail.

Se srdečným pozdravem a přáním pevného zdraví

Prof. MUDr. Hana Langrová, Ph. D.

Hradec Králové  11.2.2021

Milé studentky, milí studenti,

ráda bych vás informovala o organizaci výuky Ošetřovatelské péče v oftalmologii, ORL a stomatologii v letním semestru 2020/2021.

V souladu s pokyny vedení LFHK při trvající nepříznivé epidemiologické situaci budou přednášky probíhat distanční on-line formou prostřednictvím MS Teams ve výukových časech dle platného rozvrhu. Pozvánku na přednášku obdržíte na vaši fakultní e-mailovou adresu nejpozději den před termínem konání přednášky.

Praktická výuka Ošetřovatelské péče v oftalmologii bude do odvolání probíhat standardní, prezenční formou v plánovaných výukových časech na Oční klinice FNHK. Praktická výuka z ORL (garant: doc. MUDr. P. Čelakovský, Ph. D.) a stomatologie (garant: doc. MUDr. R. Slezák, CSc.) bude probíhat distančně online v prostředí MS Teams.

Podmínky pro splnění předmětu Ošetřovatelské péče v oftalmologii, ORL a stomatologii zveřejněné v SIS zůstávají i nadále v platnosti.

O případných změnách organizace výuky a/nebo kontrol studia při změně epidemiologické situace vás budeme informovat v LMS Moodle a na váš fakultní mail.

Se srdečným pozdravem a přáním pevného zdraví

Prof. MUDr. Hana Langrová, Ph. D