První část předmětu Histologie a embryologie je zaměřena na výklad obecné histologie (tj. struktury jednotlivých typů tkání) a cytologie (na úrovni světelné a elektronové mikroskopie). Pak následuje první úsek speciální histologie, tj. mikroskopická stavba orgánů systému oběhového, dýchacího a lymfatického, a dále dutiny ústní a zubů s důrazem základy mikroskopické diferenciální diagnostiky lidských tkání a orgánů. Embryologie I je věnována období embryogeneze, především v 1.-5. týdnu prenatálního vývoje lidského zárodku.

Obsahem předmětu Histologie II je speciální histologie (mikroskopická stavba orgánů) s důrazem na mikroskopickou diferenciální diagnostiku. Embryologie II je zaměřena na podrobný výklad vývoje oblasti hlavy a krku, orgánů orofaciální oblasti (vč. nástinu vývojových anomálií) a vývoje zubů.

Stručná anotace předmětu
Výuka histologie je zaměřena především na praktické studium histologických preparátů z hlediska obecné i speciální histologie. Studenti jsou také, během návštěvy histologických laboratoří, seznámeni se základy histologických technik (vč. EM a zpracování tvrdých tkání/zubu). Přednáška z embryologie je věnována problematice kmenových buněk a vývojových principů v ontogenezi.

Zápočet: Bude udělen na základě 100% účasti na přednáškách a praktických cvičeních. V případě omluvené absence (z důvodu nemoci) určí formu náhrady zameškaného praktika/přednášky vyučující.