Materiály pro výuku v programu "General Medicine" - 1. ročník, zimní semestr

Materiály pro výuku v programu "General Medicine" - 2. ročník, zimní semestr

Materiály pro výuku v programu "Dentistry" - 1.ročník, zimní semestr

Materiály pro výuku v programu Dentistry - 1.ročník, letní semestr

Materiály pro výuku v programu "Dentistry" - 2.ročník, zimní semestr

Materiály pro výuku v programu Dentistry - 2.ročník, letní semestr

Materiály pro výuku češtiny v programu General Medicine - volitelný předmět.