Výukové materiály Ústavu lékařské biochemie; Koordinátor kategorie: prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D., e-mail: rezacovam (z@vináč) lfhk.cuni.cz, tel.: 495 816 166