Vitamíny jako kofaktory enzymů a jejich role v metabolismu

Cílem kurzu je seznámit studenty se základními poznatky jedné z velmi důležitých metod analýzy a výzkumu v oblasti biověd.

Cílem kurzu je seznámit studenty se základními poznatky jedné z velmi důležitých metod analýzy a výzkumu v oblasti biověd.

Cílem kurzu je seznámit studenty se základními poznatky stavby hmotného světa okolo nás. Některé z těchto poznatků by měly patřit k všebecným znalostem vzdělaných lidí, zvláště pak těch, kteří si činí nárok na vzdělanost v přírodovědné a lékařské oblasti.

Cílem kurzu je seznámit studenty se základními poznatky stavby hmotného světa okolo nás. Některé z těchto poznatků by měly patřit k všebecným znalostem vzdělaných lidí, zvláště pak těch, kteří si činí nárok na vzdělanost v přírodovědné a lékařské oblasti.