Koordinátor kategorie: MUDr. Petr Hájek, Ph.D., e-mail: hajekp (z@vináč) lfhk.cuni.cz, tel.: 495 816 197

Tento kurz je úložištěm všech podkladů k anatomickým přednáškám pro české studenty všeobeckého lékařství. Obsahuje i podklady k praktickým cvičením, které jsou však vhodnější pro on-line studium.

Vše k výuce, co se nehodí do jiných kurzů.
Jsou zde seřazeny nejrůznější prezentace, fotografie a studijní podklady z původní stránky Samostudium na naši homepage. Najdete zde i otázky ke zkoušce a řadu internetových odkazů.

Prostředí kurzu momentálně využíváme pro přístup k výsledkům ostrých testů. Postupně budeme přidávat cvičné testy, jak zápočtové tak snad i mikrotesty na jednotlivá praktika.

Kurz se věnuje anatomii nervového systému. Zahrnuje témata praktických cvičení letního semestru 3-12. Každému tématu odpovídá jedna lekce kurzu.