ORGANIZACE VÝUKY NA ÚSTAVU BIOCHEMIE

 

1)      Veškeré žádosti o náhradu praktik či seminářů je třeba předem projednat s doc. Stoklasovou. Omluvy u doc. Stoklasové – obvykle k zastižení ráno před výukou nebo o velké přestávce, jinak mailem stokl@lfhk.cuni.cz.

2)      Na praktická cvičení je potřeba mít plášť, přezůvky, protokol praktického cvičení, kalkulačku, pravítko, obyčejnou a propisovací tužku.

3)      Návody na praktická cvičení včetně předepsaných protokolů jsou na domácí stránce ústavu ke stažení.

4)      Na prakticích se zkouší, témata jsou uvedena na domácí stránce ústavu. Známka se započítává do celkového průměru.

5)      Na prakticích se nedrží přestávky, opustit praktikárnu lze jen se svolením asistenta.

6)      Na část praktik se skupina dělí na 2 (3) podskupiny. Prosím o vyplnění jmen do excelovské tabulky a zaslání na adresu doc. Stoklasové do 10. 10. 2016.

7)      Student musí absolvovat všechny testy. Pokud je ze závažného důvodu nepřítomen, náhradu je třeba dohodnout s doc. Stoklasovou, u které se náhradní test píše.

8)      Na biochemii se opravné testy nepíšou - důvod je jednoznačný, téměř každý týden se píše test a když byste testy opravovali, soustředíte se na to staré a nové Vám uteče - proto je stanoven průměr ze všech zkoušení a nikde není řečeno, že nesmíte mít žádnou čtyřku.

9)      Podmínky zápočtu a náplně jednotlivých testů jsou uvedeny na domácí stránce ústavu. Výsledek semestrálního testu není započítáván do celkového průměru.

10)  Upozornění ohledně zkoušek v předtermínu v LS: podmínkou je průměr nejhůře 2.00 ze všech zkoušení a testů (nezapočítává se semestrální test) a nejhůře 2.00 ze semestrálního testu + odpovídající docházka na semináře a praktickou výuku.

11)  Každý student bude muset v průběhu roku odvést na seminářích prezentaci v ppt na zadané téma. Menší část prezentací se odbude už na seminářích v ZS a bude počítána jako splněná povinnost v letním semestru. Všechny prezentace se posílají opět na adresu doc. Stoklasové ke zkontrolování. Témata pro zimní semestr budou k dispozici začátkem listopadu.

12)  Podklady pro přednášky i některé další materiály pro přípravu na semináře a praktika. jsou k dispozici v prostředí MOODLE v níže uvedených kurzech.

Semestrální test

Shrnuje výuku fyzikální, anorganické a organická chemie probíranou na seminářích č. 1 – č. 7 a prakticích č. 2 – č. 5.  Součástí nebudou nukleové kyseliny a  enzymologie.

 Forma testu:

10 otázek mnohočetného výběru (jedna z odpovědí je správná)

10 otázek s tvorbou odpovědi -  pojmenování sloučenin, psaní vzorců, reakce, výpočty,            matematické vyjádření zákonů

 

Rigorózní zkouška

 Podmínkou zkoušky je udělení zápočtu za oba semestry. Vlastní zkouška se skládá z části písemné (výběrový test) a části ústní. V případě, že v písemném testu získáte 10 a méně bodů, nebzudete přizváni k ústní části zkoušky a budete hodnocen/a známkou neodstatečně. Součástí opravné zkoušky již není písemný test.

Rigorózní test

Shrnuje a pokrývá všechny oblasti předmětu BiochemieI a Biochemie II

 Forma testu:

25 otázek mnohočetného výběru (jedna z odpovědí je správná), 5 otázek s tvorbou odpovědi – pojmenování sloučenin, psaní vzorců, základní reakce

Témata seminářů, témata a forma testů pro zimní semestr - obor zubní lékařství.

Protokoly, návody a mikrolekce k praktickým cvičením Biochemie I, obor zubní lékařství

Témata seminářů, témata a forma testů pro letní semestr - obor zubní lékařství

Mikrolekce, návody a protokoly k praktickým cvičením pro letní semestr - obor zubní lékařství.

Specializované studijní materiály pro studijní obor Zubní lékařství, prezentace z přednášek předmětů Biochemie I, Biochemie II, Materiály pro zubní lékařství..