ORGANIZACE VÝUKY NA ÚSTAVU BIOCHEMIE

Podklady k přednáškám z předmětu Biochemie I a Biochemie II pro studijní směr všeobecné lékařství.

Materiály pro přípravu na semináře předmětu Biochemie I - všeobecné lékařství (zimní semestr)

Studijní materiály k praktickým cvičením z Biochemie I - všeobecné lékařství v zimním semestru. Protokoly, teorie, zkušební okruhy.

Materiály pro přípravu na semináře předmětu Biochemie II - všeobecné lékařství (letní semestr)

Studijní materiály k praktickým cvičením z Biochemie II - všeobecné lékařství v letním semestru. Protokoly, teorie, zkušební okruhy.

Struktura a vlastnosti aminokyselin, peptidů a bílkovin, jejich význam pro biologické systémy.

Zde naleznete výukové materiály pro rozšíření a procvičení znalostí metabolismu nukleotidů.

Vybrané geneticky podmíněné poruchy metabolismu