E-learingnový kurz zabívající se neurochirurgickoz problematikou výuky chirurgie pro magisterské studium na LF UK HK.