Kurz seznamuje se základními indikacemi, technickými aspekty a komplikacemi kanylace centrálních žil.