Zde jsou umístěny veškeré kurzy.

rigorózní test

Kurz Základy radiační ochrany - autor. doc. Podzimek

Víte všichni, jak zní zákon radioaktivní přeměny? Jistě ano, ale víte opravdu všichni, jak vypadá graf exponenciální funkce? Pokud ne, projděte si tento kurz, může vám být užitečný. 

Kurz "Informační systém Studium při podpoře studia mediků" byl vytvořen za podpory projektu IT Medik a zprostředkovává studentům Všeobecného lékařství podporu k Informačnímu systému Studium (dále "IS Studium", zkráceně "SIS"). IS Studium je základní systém, který studenti používají během svého studia.

V kurzu "Lidský sluch" se můžete seznámit se základy fyzikální a fyziologické akustiky, s ohledem na vaše potřeby při studiu medicíny. Konkrétně můžete získat informace o zvuku a jeho vlastnostech, o lidském uchu a procesu slyšení zvuku. 

V kurzu "Lidský zrak" se můžete seznámit se základy geometrické optiky a se spojením fyziky a medicíny v daném tématu. Konkrétně můžete získat informace o lidském oku, o jeho fyzíkalních modelech a o procesu vidění. 

Pravděpodobně mnoho z Vás již v minulosti pracovalo s programem MS PowerPoint. Tento kurz pomůže nejen začátečníkům, kteří s tímto programem (nebo alespoň s programem MS Word) nikdy nepracovali, ale pomůže rozšířit obzory i běžným uživatelům tohoto programu o další užitečné funkce. Navíc se dozvíte, jak správně tvořit presentaci nejen graficky, ale také tematicky tak, aby vyhověla k přednesu Vašeho tématu samostudia.

Stručný úvod do MS Exel je zaměřen na ty činnosti, které budou potřeba při zpracování dat z praktických cvičení z biofyziky.

V tomto kurzu se seznámíte se základy ovládání nejdůležitějších aplikací z Microsoft® Office

S výpočetní technikou se v dnešní době již asi každý setkal, ale ne každý ji umí používat tak, aby mu skutečně usnadnila práci. Tento kurz se zaměřuje na produkty firmy Microsoft, které jsou povětšinou užívány naší fakultou a doufáme, že zde mimo jiné najdete radu ohledně:
  • základní orientace - jak na školní XPčka
  • připojení do školní sítě - pár pojmů, abyste se domluvili s technickou podporou
  • použití Wordu - chcete nad diplomkou strávit celé mládí nebo jen půl?