Kurz navazuje na některá témata seminářů a přednášek v předmětu sociálního lékařství, která detailněji rozvíjí a doplňuje příklady z klinické praxe. Konkrétně kurz detailněji rozvíjí téma psychosociálních aspektů duševního zdraví, problematiku veřejného zdraví a sociální determinanty zdraví a nemoci. Důraz je kladen především na sociální aspekty duševního zdraví a nemoci týkající se etiopatogeneze, léčby a sociální rehabilitace. Uvedeny jsou perspektivy zdůrazňující sociální vlivy jako např. sociální psychiatrie, transkulturální psychiatrie a kritická psychiatrie. Podrobně je uvedena agenda Evropské unie zaměřená na prevenci, léčbu a sociální intervence u tzv. duševních poruch. Pozornost je věnována odborným organizacím a sdružením, které se podílejí na rozvoji služeb v oblasti péče o duševní zdraví. Součástí kurzu jsou odkazy na relevantní webovské stránky, odborné články ke stažení a doporučená literatura k dalšímu studiu.

Kurz navazuje na některá témata seminářů a přednášek v předmětu sociálního lékařství, která detailněji rozvíjí a doplňuje příklady z klinické praxe. Důraz je kladen na systemickou perspektivu v medicíně, bio-psycho-sociální model a sociologickou reflexi medicíny jako profese a sociálního systému. Uvedeny jsou příklady aplikace systemické perspektivy a bio-psycho-sociálního modelu v klinické praxi. Součástí kurzu je doporučená literatura, relevantní odkazy a odborné články ke stažení.