Seriál čtyř kurzů se zabývá topografickou anatomií pro studenty 1. ročníku, obsahuje podklady zejména k pitvě v letním semestru a ke zkouškovým otázkám.

Help with Search courses

Kurz je určen pro samostudium topografické anatomie horní končetiny, s ohledem na pitevní postup a na otázky k závěrečné zkoušce.

Kurz je určen pro samostudium topografické anatomie dolních končetin, s ohledem na pitevní postup a na otázky k závěrečné zkoušce.

Kurz je určen pro samostudium topografické anatomie hlavy a krku, s ohledem na pitevní postup a na otázky k závěrečné zkoušce.

Kurz je výtahem z jiného Moodlového kurzu pro 2. ročník. Je určen zejména pro přípravu na pitvy v 1. ročníku a na závěrečnou zkoušku.