Koordinátor kategorie: RNDr. Lubomír Štěrba, e-mail: sterba (z@vináč) fnhk.cz, tel.: 495 814 264

Kurs podává přehled o současných požadavcích na provádění odběrů,zpracování,vyšetřování a distribuci buněk a tkání lidského původu určených ke klinickému použití.