Koordinátor kategorie: doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., e-mail: Bymas (z@vináč) lfhk.cuni.cz, tel.: 495 816 165

Kurz Psychoterapie a rodinná terapie v medicíně je předstupněm volitelného předmětu Rodinná terapie a je primárně určen studentům, kteří si z nabídky volitelných předmětů vybrali právě tento předmět. Kurz detailněji rozvíjí některá témata zařazená do syllabu tohoto volitelného předmětu.  Seznamuje s psychoterapií obecně včetně aktuální situace v oboru, s psychoterapeutickým přístupem a narativní perspektivou v medicíně. Dále rozvíjí téma využití psychoterapie a rodinné terapie v medicíně. Dále  kurz poskytuje alespoň základní seznámení s aktuální psychoterapeutickou scénou s využitím dostupných odborných zdrojů v češtině i v angličtině.

Doporučené postupy pro všeobecného praktického lékaře - ischemická choroba srdeční

Doporučené postupy pro všeobecného praktického lékaře - arteriální hypertenze

Kurz je úvodem do volitelného předmětu Rodinná terapie. Seznamuje s historií a vývojem rodinné terapie jako specifického psychoterapeutického přístupu. V kurzu jsou vysvětleny odborné a společensko kulturní souvislosti vzniku rodinné terapie včetně  vývoje systemického myšlení a vzniku nových disciplin. Uvedeny jsou základní předpoklady rodinné terapie a diferenciace hlavních škol v období od 1950-2000. Součástí kurzu jsou relevantní webovské stránky, několik odborných textů ke stažení a seznam doporučené literatury k dalšímu studiu.