Koordinátor kategorie: Bc. Jana Štěpánková, Dis, e-mail: stepaja7@lfhk.cuni.cz, tel.: 495 832 371

Všechna antidepresiva dostupná v České republice jsou významně účinná v léčbě deprese a pomáhají zachraňovat životy nemocných. Jako každé léčivo, mohou mít i antidepresiva vedlejší nežádoucí účinky. Kurz má za cíl seznámit studenty s jednotlivými druhy nežádoucích účinků antidepresiv a možnostmi jejich řešení.