Informace o výuce Onkologie a radioterapie distanční formou pro letní semestr 2021

Vážené kolegyně a kolegové, milí studenti.

Tým naší kliniky Vám připravil soubor přednášek, kurzů a praktik  aspoň v redukované podobě abyste měli možnost náš předmět dostudovat z aktuálních zdrojů. Další podklady a informace získáte studiem doporučené literatury viz sylabus. Volitelné předměty organizované naší katedrou v zimním semestru jako "Léčba onkologických nemocných" a "Biomedicínské technologie v neuroonkologi" již někteří absolvovaly a vytvořily si určitý náskok v problematice. V letním semestru budeme pokračovat v distanční výuce předmětu Onkologie, který bude zakončen zkouškou ve formě absolvovaného testu.  K tomu Vám sdělíme několik důležitých informací.

Test z Onkologie bude otevřen na stránkách Moodle v předem stanovených termínech. Test můžete absolvovat až po udělení zápočtu po absolvování posledního praktika. Test bude obsahovat 20 otázek (radioterapie, biologie rakoviny, obecná onkologie, speciální onkologie). Program sám náhodně vybere otázky ze seznamu, každý z vás bude mít jinou kombinaci otázek (samozřejmě bez zvýrazněných odpovědí). Doba potřebná k vyplnění testu bude 15 minut a budete mít celkem 5 pokusů.

Adresa testu je: https://moodle.lfhk.cuni.cz/moodle2/mod/quiz/view.php?id=30274.

Zaregistrujete se pod svým jménem a heslem. Po odeslání testu získáte informace o správných odpovědích a klasifikaci.

Najdeme odeslané výsledky v Moodle a náše sekretářka zapíše hodnocení a kredit do SIS. Pro test v SIS nepotřebujete žádnou rezervaci. Jen si sednout k jakémukoli počítači a vyplnit test v Moodle.

Klasifikace a hodnocení testu je:

17-20 správných odpovědí:  výborně

14-17: velmi dobře

11-14: dobře

 <11 neuspěl

 Seznam otázek se správnými odpověďmi na školení najdete také na

https://moodle.lfhk.cuni.cz/moodle2/pluginfile.php/64043/mod_resource/content/0/V%C3%BDuka%20test%202021.pdf

 V aplikaci Moodle budete mít také další možnosti testů, kde si můžete procvičit vaše znalosti dříve.

 Držíme palce pro úspěšné výsledky a nekomplikovaný postup.

Pokud máte nějaké dotazy, neváhejte se zeptat.

S pozdravem Jiří Petera, Klinika onkologie a radioterapie

petera@fnhk.cz

Další kontakty

stanislav.filip@fnhk.cz

vaclavikovaz@lfhk.cuni.cz

 

 

Koordinátor: prof. MUDr. Stanislav Filip, Ph.D. DSc., e-mail: stanislav.filip@fnhk.cz, tel.: 495 834 618

Tematická oblast předmětu  a zdůvodnění - nově koncipovaný předmět vznikl sloučením dvou již probíhajících předmětů Neurobiologie a Neuroonkologie.  Vzhledem k dalšímu vývoji a současným trendům v oblasti biotechanologií a  jejich aplikace do onkologie je nutné  tyto dva předměty sloučit do jednoho předmětu, který by úzce korespondoval se současným trendem výzkumu a vývoje. Cíle - hlavním cílem předmětu je rozšíření a obohacení  znalostí studentů medicíny v oblasti biotechnologií, translaci biomedicínského výzkumu do medicíny a objektivního posouzení současných léčebných možností na základě bližší analýzy klinických studií v uvedené oblasti.