Přednášky a praktická cvičení z dermatovenerologie se budou konat PREZENČNĚ dle rozvrhu.

1. 10. 2021
doc. MUDr. Miloslav Salavec, CSc.