Všeobecné lékařství

Při praktických cvičeních bude každá skupina rozdělena na 3 části. Do částí A, B a C budete ve skupinách umístěni dle abecedního pořádku. Rozvrh praktik jednotlivých skupin naleznete postupně také v odkazu Výukové materiály. Protože se odvíjíme od aktuálních opatření vlády, vyvěsíme je těsně před zahájením výuky jednotlivé skupiny.

Praktická cvičení se konají v posluchárně ÚKBD ve 4. patře (budova 22).

17. 5. 2021
 
doc. MUDr. Miloslav Salavec, CSc.
přednosta