Kurz slouží jako teoretická příprava před praktickým nácvikem základní kardiopulmonální resuscitace (KPR) s využitím automatizovaného externího defibrilátoru (AED). 

Po absolvování tohoto kurzu budete schopni rozpoznat náhlou zástavu oběhu a vědět jak poskytnout kardiopulmonální resuscitaci včetně bezpečného použití AED.

Kurz slouží jako teoretická příprava před praktickým nácvikem základní kardiopulmonální resuscitace (KPR) s využitím automatizovaného externího defibrilátoru (AED). 

Po absolvování tohoto kurzu budete schopni rozpoznat náhlou zástavu oběhu a vědět jak poskytnout kardiopulmonální resuscitaci včetně bezpečného použití AED.

V tomto kurzu naleznete provozní směrnice simulačního centra