Vážené studentky, vážení studenti,

výuka našeho studijního předmětu v zimním semestru 2020/2021 bude probíhat v souladu s pokyny pro výuku na Lékařské fakultě v Hradci Králové.

Lékaři a asistenti naší kliniky od března 2020 poskytují  trvale péči pacientům s COVID-19. 

Přednášky z Infektologie a epidemiologie budou probíhat distanční formou. Budeme vám průběžně zasílat prezentace v PowerPointu do programu LMS Moodle  a po určitém počtu hodin provedeme shrnutí témat formou interaktivního webináře. Přednášky budeme zasílat v den, kdy dle rozvrhu měly plánovaně proběhnout.

Praktická cvičení a semináře budou probíhat dle aktuální epidemiologické situace a řešení z naší strany se včas dozvíte. Vstup na naše „kovidová oddělení“ nebude pro vás možný.

O aktuálních změnách organizace výuky Infektologie a epidemiologie vás budeme informovat v LMS Moodle nebo na vašem fakultním e-mailu.

Koordinátor kategorie: MUDr. Petr Prášil, e-mail: prasilp (z@vináč) lfhk.cuni.cz, tel.: 495 832 220