Koordinátor kategorie: MUDr. Iva Sedláková, Ph.D., e-mail: iva.sedlakova (z@vináč) fnhk.cz, tel.: 495 833 257

Reprodukční medicína

Vulvovaginální dyskomfort 

Urogynekologie přednáška

Přednáška pojednává o pelvialgiích a endometrióze.

Přednáška je věnována klimakteriu a HRT. 

Přednáška se věnuje problematice etiopatogenezi, diagnostice a léčbě děložních myomů.

Přednáška se věnuje etiopatogenezi, diagnostice a léčbě endometriózy.

Přednáška je věnována tématu maligních nádorů těla děložního a maligních nádorů vaječníků.

Přednáška obsahuje základní teze týkající se karcinomu vulvy a karcinomu hrdla děložního.