Help with Search courses

Předmět navazuje na znalosti cytologie. Studenty seznamuje s diskutovanými tématy současnosti jakými bezpochyby jsou: kmenové buňky, buněčné kultury v biomedicíně, buněčná terapie, regenerativní medicína, tkáňové inženýrství apod. V praktických cvičeních jsou studenti obeznámeni se základy práce v laboratoři tkáňových kultur a s detekčními metodami.

Pro získání zápočtu musí studenti jednou za semestr připravit přednášku na zadané téma a odevzdat vypracovaný protokol měření viability kmenových buněk. Dalším předpokladem je účast na přednáškách a praktických cvičeních; případné absence lze nahradit vypracováním eseje na zmeškané téma.