Koordinátor kategorie:
MUDr. Kateřina Krylová,Ph.D., e-mail: katerina.krylova(z@vináč)fnhk.cz, tel.: 495 832 666

Doc.MUDr.Zdeněk Kokštein,CSc., e-mail: kokstein(z@vináč)lfhk.cuni.cz, tel.: 495 832 342

MUDr.Jiří Náhlovský,  e-mail: nahlovsji(z@vináč)lfhk.cuni.cz, tel.: 495 833 106

 
Teoretické podklady pro zpracování vzorových pediatrických kazuistik, zahrnujících ověření znalostí vybraných e-learningových témat.
Databáze prezentací a komentáře. Tabulka s přidělením kazuistik studentům.

Teoretické podklady pro zpracování vzorových pediatrických kazuistik, zahrnujících ověření znalostí vybraných e-learningových témat.

Kurz seznamuje se základní a rozšířenou neodkladnou resuscitací u dětí.

Kurz o postnatální adaptaci donošeného novorozence seznamuje s fyziologickými změnami po porodu a jejich možnými komplikacemi. Obsahuje guideline o resuscitaci novorozence na porodním sále včetně videoukázky jejího praktického provedení.

Kazuistiky a přednášky z pediatrie se zaměřením na otázky SZZ.

Vybrané části některé části webinářů, z časových důvodů některé části nepřekládané do českého jazyka.

Ve formátu PDF jsou nahrány přednášky a mikrolekce, které mají sloužit k samostudiu kromě doporučené literatury.

Kurzy umožňující průběžné testování dosažených znalostí budou doplňovány v průběhu času.

Ve formátu PDF jsou nahrány přednášky a mikrolekce, které mají sloužit k samostudiu kromě doporučené literatury.

Další kurzy umožňující průběžné testování dosažených znalostí budou doplňovány v průběhu času.

Kazuistiky pro procvičování diferenciální diagnostiky.

V této kapitole pediatrie budete seznámeni s těmito tématy:

1. Mikrolekce - zvláštnostmi EKG u dětí; jak EKG u dětí správně popisovat, jaké jsou normální hodnoty v závislosti na věku dítěte a hlavní odlišnosti od dospělého věku; se základními principy arytmií, které se vyskytují v dětském věku, s jejich mechanismem vzniku, typickým EKG obrazem a s jejich léčbou. Po zvládnutí mikrolekce je připraven zkušební test.

2. Přednáška pro stomatology- vrozené srdeční vady-je zveřejněna jako soubor PDF v kurzu přednášek.

 3. myokarditidy, perikarditidy a endokarditidy v dětském věku; kardiomyopatie u dětí - budou doplněny v čase.

Mikrolekce uvádí přehled poruch acidobazické rovnováhy a na kazuistice možnost jejich praktického řešení.

Kurz shrnuje problematiku rizikových novorozenců, dále neurologické problémy novorozenců a psychomotorický vývoj do 2 let věku dítěte.

Přednáška ve formátu PDF je uvedena v kurzu "Přednášky a mikrolekce…"

Po prostudování přednáška můžete přistoupit k vyplnění zkušebního testu.