Předměty vyučované v letním semestru.

Help with Search courses

Cílem tohoto předmětu, vyučovaného společně Ústavem lékařské biochemie, Ústavem lékařské biofyziky a Klinikou onkologie a radioterapie ve spolupráci s Katedrou radiobiologie FVZ UO, je rozšířit znalosti studentů o vlastnostech ionizujícího záření, jeho účincích na živou hmotu a mechanismech reakce živých tkání na vystavení ionizujícímu záření. Náplň předmětu navazuje na látku probíranou v prvním a druhém ročníku, prohlubuje její výklad a tím dává studentům dostatečně podrobné teoretické základy, na nichž bude moci stavět bezprostředně následující výuka klinické radioterapie.

     FV50059 - Volitelný předmět


Tento e-learningový kurz obsahuje kompletní materiály pro absolvování volitelného předmětu "Úvod do lékařské informatiky", je však vhodný i pro zájemce o danou problematiku, kteří nestudují tento předmět.

     FV50009FZ50007 - Volitelný předmět