Vážené studentky, vážení studenti

Dovolte mi Vás přivítat v předmětu ,, Ošetřovatelská péče u akutních a kritických stavů´´

V letošním roce se vrátíme v čase, kdy opět zahájíme prezenční formu přednášek a  zde Vám jsou přednášky k dispozici po celou dobu studia. 

Jakékoliv dotazy směřujte na jakoubkkl@lfhk.cuni.cz.

Děkuji Klára Jakoubková sekretariát KARIM