IT medik logo

Při prvním přihlášení do databáze budete vyzváni k zadání vstupního hesla, které vám sdělí koordinátor na vašem pracovišti.

V případě problému při vkládání souboru nebo při práci s databází se obracejte na koordinátora na vašem pracovišti nebo na RNDr. Davida Kordeka, Ph.D, linka 171, kordekd@lfhk.cuni.cz.