Koordinátor kategorie: MUDr. Petr Hejna, Ph.D. , e-mail: hejnap (z@vináč) lfhk.cuni.cz, tel.: 495 816 411

Zkouškový test pro studenty 5. ročníku všeobecného lékařství 2021 /2022 - letní semestr.

Tento kurz je určen pro studenty 5. ročníku LF a jeho prostřednictvím jsou prezentovány základy laboratorních metod užívaných v soudním lékařství v celkovém rozsahu jednoho praktika (4 učebních hodin).

Tento kurz je určen pro studenty 5. ročníku LF a jeho prostřednictvím jsou prezentovány základy medicínského práva v celkovém rozsahu jednoho praktika (4 učebních hodin).

Tato kapitola je určena pro studenty 5. ročníku magisterského studijního programu LF UK v Hradci Králové a obsahuje podklady k celkem 20 tématům soudního lékařství, které jsou podrobně probírány během přednášek i praktik soudního lékařství.