Koordinátor kategorie: doc. Ing. Jan Kremláček, Ph.D., e-mail: kremlack (z@vináč) lfhk.cuni.cz, tel.: 495 816 332

Milí studenti,

ráda bych Vás seznámila s tím, jak si za současné situace my – učitelé Ústavu patologické fyziologie – představujeme vaše studium našeho předmětu v letním semestru 2019/20.

Je velmi pravděpodobné, že budete mít jen málo kontaktní výuky (pokud vůbec), což bude klást zvýšené nároky na váš samostatný přístup – naučit ke zkoušce se totiž budete muset stejně jako předchozí ročníky, protože naše kritéria pro zkoušení se nijak nezmění. Samozřejmě jsme všichni připraveni vám ev. poskytnout konzultace ať už mailem nebo po domluvě třeba i přes Skype nebo telefonem.

  1. Přednášky a praktická cvičení – všechny podklady pro přednášky a semináře budete postupně (přibližně v době jejich plánovaného konání) nacházet na Moodle – jednotliví učitelé k tomu budou přistupovat individuálně (od prostých ppt prezentací přes ústně komentované ppt prezentace až po komentáře ke skriptům ve zvukových souborech – webináře zatím neplánujeme, ale může se to změnit).
  2. Testy z patofyziologie ledvin a CNS se prozatím neruší, ale odkládají (budou se psát, pokud dojde k obnovení kontaktní výuky).
  3. Test z EKG budete psát v náhradním termínu. Pokud to nebude možné, bude součástí závěrečné zkoušky.
  4. Termíny zkoušek se budeme snažit vypsat v druhé polovině dubna.
  5. Ústní závěrečné zkoušky se budeme snažit realizovat v původně plánovaných termínech (cca od poloviny května do konce června a v září), pokud nenastane situace, která by to vyloučila.

Sledujte pravidelně maily a Moodle – situace se stále mění…

Jménem učitelů na Ústavu patologické fyziologie se srdečným pozdravem Z. Kubová (přednostka Ústavu)

Milí studenti,

ráda bych Vás seznámila s tím, jak si za současné situace my – učitelé Ústavu patologické fyziologie – představujeme vaše studium našeho předmětu v letním semestru 2019/20.

Je velmi pravděpodobné, že budete mít jen málo kontaktní výuky (pokud vůbec), což bude klást zvýšené nároky na váš samostatný přístup – naučit ke zkoušce se totiž budete muset stejně jako předchozí ročníky, protože naše kritéria pro zkoušení se nijak nezmění. Samozřejmě jsme všichni připraveni vám ev. poskytnout konzultace ať už mailem nebo po domluvě třeba i přes Skype nebo telefonem.

  1. Přednášky a praktická cvičení – všechny podklady pro přednášky a semináře budete postupně (přibližně v době jejich plánovaného konání) nacházet na Moodle – jednotliví učitelé k tomu budou přistupovat individuálně (od prostých ppt prezentací přes ústně komentované ppt prezentace až po komentáře ke skriptům ve zvukových souborech – webináře zatím neplánujeme, ale může se to změnit).
  2. Test z patofyziologie ledvin se prozatím neruší, ale odkládají (bude se psát, pokud dojde k obnovení kontaktní výuky).
  3. Termíny zkoušek se budeme snažit vypsat v druhé polovině dubna.
  4. Ústní závěrečné zkoušky se budeme snažit realizovat v původně plánovaných termínech (cca od poloviny května do konce června a v září), pokud nenastane situace, která by to vyloučila.

Sledujte pravidelně maily a Moodle – situace se stále mění…

Jménem učitelů na Ústavu patologické fyziologie se srdečným pozdravem Z. Kubová (přednostka Ústavu)