Perimetrie, optometrie, audiometrie - teorie, návod na praktické cvičení

Mikroskop - teorie, návod na praktická cvičení

Kurz nazírá na elektrickou aktivitu srdce a její měření z fyzikálního hlediska, popisuje princip EKG a genezi křivky, dále se zabývá pricnipy měření TK v medicíně, slouží jako podkladový materiál pro praktická cvičení

Kurz popisuje základní pricnicpy funkce přístrojů CT, krom toho slouží i jako příprava na praktická cvičení. Jeho absolvování je podmínkou k úspěšnému dokončení praktických cvičení v rámci kurzu biofyzika v prvním ročníku.

Kurz popisuje základní principy UZ přístrojů, krom toho slouží i jako příprava na praktická cvičení. Jeho absolvování je podmínkou k úspěšnému dokončení praktických cvičení v rámci kurzu biofyzika v prvním ročníku.

Kurz týkající se výkladu a praktických měření s návodem mechanických vlastností slitin s tvarovou pamětí.