Aktuálně !!!!

28. 9. 15:00 - Pokud potřebujete vyzkoušet Možnosti připojení MS Teams, jsem k dispozici, stačí přidat do povinných účastníků uživatele: David Kordek 

Pak je možné uskutečnit testovací schůzku.

Za CPMV, David Kordek 

-----------------------------

27. 9. 14:00Veškeré videozáznamy přednášek z výuky na LFHK jsou majetkem lékařské fakulty. Jakékoliv šíření bez souhlasu vedení fakulty je zakázáno. 

-----------------------------

26. 9. 10:00 - Předmětové skupiny (viz. soubor níže) již můžete vybírat přímo v aplikaci MS Teams při plánování nové schůzky. 

-----------------------------

25. 9. 15:00 - Online přednášky probíhají přes systém MS Teams. Pro přednášku je třeba využít kalendář a naplánovat schůzku.

Bohužel jsme zjistili, že stávající ročníkové skupiny jsou s ohledem na nevhodnou organizaci roku neaktuální a do začátku akademického roku nebudou (studenti 2. ročníku jsou ve skupině 1. atd.). Tyto ročníkové skupiny jsou tedy zatím nepoužitelné. 

Připravili jsme pro Vaše maximální pohodlí skupiny dle předmětů viz. soubor pod textem. 

Tyto předmětové skupiny se v MS Teams pravděpodobně objeví během dnešního dne jakmile proběhne synchronizace na straně Microsoftu. Do té doby je možné využít k rozeslání odkazu na MS Teams schůzku aplikaci MS Outlook, kde jsou tyto předmětové skupiny načteny..

Pokud nenaleznete na ploše aplikaci MS Teams, je možné se přihlásit na office.com pomocí username@lfhk.cuni.cz . Na tomto portálu lze pustit MS teams z okna prohlížeče. Je nutné povolit v dialogových oknech přístup k mikrofonu a kameře.

Ohledně technického zajištění jsme se snažili dostupným vybavením zajistit techniku na přednáškových místnostech. Je počítáno s Online přednáškou ve formě prezentace a mluveného slova, případně kamera na přednášejícího. S ohledem na nezajištěnou kvalitu online přenosu a omezených technických možnosti není řešen přenos tabule. Je nutné stát před prezentačním PC v omezeném dosahu mikrofonu.

Veškeré návody jsou dostupné na titulní straně moodle.lfhk.cuni.cz a případné webináře na stránce dl.cuni.cz.

 CPMV, OVT 

Předmětové skupiny

-----------------------------

NEWS !

How to join an online lecture in MS Teams - for the students

How to connect to the online webinar Adobe Connect - for the students


Návody pro zprostředkování e-výuky během mimořádných opatření

Informace o alternativní výuce pro studenty jsou umístěny v kategoriích pro jednotlivá pracoviště.

Využití MS Teams jako online přednášky - pro učitele, až 350 účastníků na jednu přednášku

Připojení k online přednášce v MS Teams - pro studenty

Jak snadno ozvučit ppt prezentaci pro off-line výuku – pro učitele

Webinář v Adobe Connect - pro učitele, potřeba rezervace časového okna, do 1.10.2020 mimo provoz

Webinář v Adobe Connect  - pro studenty


Centrum pro podporu e-learningu RUK vám dále nabízí nástroj pro online výuku/komunikaci v reálném čase - videoplatformu ZOOM.

Návod, jak službu začít využívat, a jak se registrovat najdete zde.